کتاب مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز

مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز

 

● نام فایل : مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز

● نویسنده : دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش

● حجم : 10MB

● تعداد صفحه : 494

● نوع فایل : PDF

دانلود فایل

    لینک کوتاه: