کتاب مبانی بازارها و نهادهای مالی جلد 1 و 2

کتاب مبانی بازارها و نهادهای مالی جلد 1 و 2

 

● نام فایل : کتاب مبانی بازارها و نهادهای مالی جلد 1 و 2

● نویسنده : فرانک فبوزی و فرانکو مودیلیانی و مایکل فری

● مترجم : دکتر حسین عبده تبریزی

● حجم : جلد اول 2MB و جلد دوم 4MB

● تعداد صفحه : جلد اول 292 و جلد دوم 307

● نوع فایل : PDF

دانلود جلد اول

دانلود جلد دوم

لینک کوتاه: