خلیبل – مالیبل سایپا

خلیبل – مالیبل سایپا

 

• سود خالص و سود نقدی هر سهم (خلیبل)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص خلیبل


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/03/18

سود خالص به ازای هر سهم: 4 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

 

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/03/07

زیان خالص به ازای هر سهم: 60 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  تولید کلیه اتصالات لوله کشی آب و گاز وذوب و تهیه انواع مصنوعات فلزی

آدرس دفتر و امور سهام : تهران جاده مخصوص کرج کیلومتر 5/15 روبروی سایپا

تلفن تماس : 44196433 – 021

وبسایت : http://www.saipamalleable.com

سال مالی :  12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: