ولراز – لیزینگ رازی

ولراز – لیزینگ رازی

 

• معرفی شرکت

شرکت لیزینگ رازی با توجه به تشکیل قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، خود را موظف نمود تا در آن چارچوب به فعالیت ادامه دهد.

در نتیجه ، مجوز موقت یکساله به شماره 4555 مورخ 30/10/1386 از طرف بانک مرکزی ایران به این شرکت اعطا که پس از سپری شدن مدت آن و رضایت بانک مذکور از عملکرد این شرکت، مجوز سه ساله به شماره 153645 مورخ 20/07/1388 صادر گردید. با پایان یافتن مدت مجوز مربوط، بازرسان اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی جهت صدور مجوز جدید، عملیات شرکت را در طول سالهای 1389 لغایت 1391 مورد رسیدگی قرار دادند که مجوز یک ساله به شماره 38976 مورخ 16/02/1392 صادر گردید و پس از آن نیز با توجه به کلیه قوانین و مقررات بانک مرکزی ایران که توسط شرکت رعایت گردید مجوز فعالیت پنج ساله تحت شماره88694 مورخ 04/04/1393 صادر گردیده است.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ولراز


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ولراز)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ولراز


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/04/31

زیان خالص به ازای هر سهم: 277 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31

زیان خالص به ازای هر سهم: 221 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  موضوع اصلی : خرید کالاهای مصرفی بادوام -لوازم خانگی -تجهیزات رایانه ای و موارد مشابه و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های عقداجاره و یا فروش اقساطی . موضوع فرعی : خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستور العمل ذیریط.


نشانی دفتر : تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، کوچه رامین، پلاک 18، طبقه پنجم


نشانی امور سهام : تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، کوچه رامین، پلاک 18، طبقه پنجم


تلفن امور سهام :    26400834 – 26424903 – 264294978 – 26400398 (021)


وب سایت :    www.razileasing.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

 

    لینک کوتاه: