سفارود – کارخانه فارسیت درود

سفارود – کارخانه فارسیت درود

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی سفارود


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (سفارود)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص سفارود


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/26

زیان خالص به ازای هر سهم: 322 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تولید ورق موجدار و لوله چهارگوش ساختمانی بدون آزبست


نشانی کارخانه :   لرستان، دورود، میدان خاتم الانبیاء


نشانی امور سهام : تهران – خیابان دکتر بهشتی – خیابان صابونچی – پلاک 24 جدید 48 قدیم -طبقه دوم – واحد 60


تلفن امور سهام :   2-88740791 (021)


وب سایت :    —


سال مالی :    12/29

 

 

    لینک کوتاه: