قهکمت – قند هکمتان

قهکمت – قند هکمتان

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی قهکمت


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (قهکمت)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص قهکمت


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/10/22

سود خالص به ازای هر سهم: 1617 ریال
سود نقدی تصویب شده: 1000 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/10/26

سود خالص به ازای هر سهم: 1180 ریال
سود نقدی تصویب شده: 900 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


 

موضوع فعالیت : شکر


نشانی کارخانه : همدان، کیلومتر 20 جاده همدان – تهران، کارخانه قند همدان


نشانی امور سهام :  تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، خیابان ابشار، پلاک 23، طبقه اول


تلفن امور سهام :  88795342 – 88795390 – 88828058 (021)


وب سایت :  www.hekmatan-sugar.com


سال مالی :    06/31

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: