قمرو – قند مرودشت

قمرو – قند مرودشت

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی قمرو


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (قمرو)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص قمرو


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/08/28

سود خالص به ازای هر سهم: 1262 ریال
سود نقدی تصویب شده: 400 ریال

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/08/26

سود خالص به ازای هر سهم: 559 ریال
سود نقدی تصویب شده: 400 ریال

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


 

موضوع فعالیت : تاسیس کارخانه های تولیدی و صنعتی در جهت تولید قند و شکر و تهیه مواد علوفه از تفاله و ملاس چغندر و متفرعات آن و اقدام به هرگونه عملیات تجاری و کشاورزی و دامپروری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا شرکتهای دیگر و تاسیس شعب در داخل و یا خارج کشور و مبادرت به هرگونه فعالیت هاییکه برای انجام مقاصد مذکور ضروری و مفید باشد.


نشانی دفتر : تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، حدفاصل خیابان دهم و دوازدهم، پلاک10


نشانی امور سهام : تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، حدفاصل خیابان دهم و دوازدهم، پلاک10


تلفن امور سهام :  88873014 (021)


وب سایت :   —


سال مالی :    04/31

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

  1. ابراهیم گفته؛
    ۰۵:۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

    این سهم که مارابدبخت کرد دوریال هم گه سودمی دهیدلااقل باسجام پردوخت کنید
    خداراشاهدمی گیرم سهامی که باسجام پرداخت نمی کنند خریدنمی کنیم این نطراکثرخریداران است

لینک کوتاه: