ختوقا – قطعات اتومبیل ایران

ختوقا – قطعات اتومبیل ایران

 

• معرفی شرکت

شرکت سهامی عام تولیدی قطعات اتومبیل ایران در سال 1352بنام شرکت صنعتی رضا تأسیس و در شهرستان مشهد به ثبت رسید .درسال1357 به شرکت قطعات اتومبیل ایران تغییر نام پیدا کرد.

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارتست از :

  • تولید، نصب، خرید، فروش و توزیع هرگونه قطعات و اجزاء هر نوع خودرو
  • مدیریت، نظارت و پشتیبانی از شرکتهای مرتبط با شرکتهای سرمایه پذیر
  • انجام هرگونه عملیات تجاری، واردات و صادرات و خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی
  • آماده سازی شرکتهای سرمایه پذیر جهت ورود به سازمان بورس اوراق بهادار

موضوعات فرعی شرکت : 1-سرمایه گذاری ومشارکت درتولید،نصب،خرید،فروش وتوزیع هرگونه قطعات ولوازم غیرخودرویی ، 2- اقدام ومشارکت درهرگونه عملیات ساختمانی و صنعتی وخریدوفروش اموال منقول وغیرمنقول ، 3-مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی و درصورت لزوم سرمایه گذاری وتأسیس شرکتهای جدیددرداخل وخارج ازکشوربه

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ختوقا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ختوقا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ختوقا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/04/09

سود خالص به ازای هر سهم: 43 ریال
سود نقدی تصویب شده: 15 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/4/11

سود خالص به ازای هر سهم: 10 ریال
سود نقدی تصویب شده: 10 ریال


 

موضوع فعالیت :  1- تولید ‍، نصب ، خرید ، فروش و توزیع هرگونه قطعات و اجزاء هرنوع خودرو


نشانی دفتر :   تهران، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، نرسیده به بوستان دوم ، پلاک 9


نشانی امور سهام : تهران، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، نرسیده به بوستان دوم ، پلاک 9


تلفن امور سهام :     44053087 (021)


وب سایت :   www.iap.co.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: