فوکا – فولاد کاویان

فوکا – فولاد کاویان

 

•نمودار قیمتی:

 

نمودار قیمتی فوکا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (فوکا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص فوکا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/06/31

زیان خالص به ازای هر سهم: 65 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تأسیس کارخانجات فولاد سازی، تولید انواع و اقسام شمشهای فولادی و انواع و اقسام ورق فولادی و پروفیلهای مخصوص فولادی و نورد مفتول و مقاطع فولادی و صنایع وابسته


نشانی دفتر :   تهران – خیابان آفریقا – بلوار آرش – شماره 38


نشانی امور سهام : اهواز – کیلومتر 9 جاده خرمشهر – شرکت فولاد کاویان


تلفن امور سهام :   87250(021)  – 9-3311000(0611)


وب سایت :   www.kaavian.com


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: