فیبوناچی چندگانه

بررسی فیبوناچی چندگانه در آموزش تحلیل تکنیکال

مطابق مطالب قبلی بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، اولین فیبوناچی اصلاحی که رسم می گردد باید به نوعی باشد که بیشترین قیمت مشاهده شده از سهم را به کمترین قیمتی از آن که معامله صورت گرفته وصل کند یا به عبارت دیگر باید در این فیبو نقاط صفر و صد آن، پایین ترین و بالاترین نقاط قیمتی موجود روی چارت باشند.

اما برای اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی دقیق تری را پیدا کنیم باید رسم فیبو را در بازه های کوچک تر انجام دهیم. طبق آموزش تحلیل تکنیکال برای انجام این کار، پس از اینکه بازه ی خاصی را مشخص کردیم نقاط بالا و پایین آن را نیز تعیین کرده و فیبوی مورد نظر خود را با متصل کردن این دو نقطه بدست می آوریم. نتیجه ی انجام چنین کاری بدست آوردن نقاط حمایتی و مقاومتی بسیار است. ناحیه ای که در آن بیشترین فیبو قرار گرفته، بهترین نقطه ی حمایتی یا مقاومتی است. لذا طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نقاطی سطوح حمایتی و مقاومتی معتبری محسوب می گردند که همگرا باشند.

شیوه ی رسم صحیح فیبو چندگانه از پایین به بالا طبق آموزش تحلیل تکنیکال

برای رسم فیبو چندگانه مطابق دستورالعمل داده شده در آموزش تحلیل تکنیکال، اولین کار شناسایی نقطه ی بالایی است. مرحله ی بعد، تعیین چندین نقطه ی پایینی در بازه های مختلف است. در مرحله ی بعدی نیز تمامی نقاط مشخص شده را به نقطه ی بالایی وصل می کنیم. با این کار نقاط حمایتی که پیش روی سهام هستند را شناسایی کرده ایم.

طبق آنچه که عنوان شد، منطقه ای که در آن بیشترین فیبو قرار گرفته، مهم ترین منطقه ی حمایتی است.

به مثال زیر دقت کنید:

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم صحیح فیبو چندگانه از پایین به بالا

شیوه ی رسم صحیح فیبو چندگانه از بالا به پایین طبق آموزش تحلیل تکنیکال

برای رسم فیبو چندگانه مطابق دستورالعمل داده شده در آموزش تحلیل تکنیکال، اولین کار شناسایی نقطه ی پایینی است. مرحله ی بعد، تعیین چندین نقطه ی بالایی در بازه های مختلف است. در مرحله ی بعدی نیز تمامی نقاط مشخص شده را به نقطه ی پایینی وصل می کنیم. با این کار نقاط مقاومتی که پیش روی سهام هستند را شناسایی کرده ایم.
طبق آنچه که عنوان شد، منطقه ای که در آن بیشترین فیبو قرار گرفته، مهم ترین منطقه ی مقاومتی است.
به مثال زیر دقت کنید:

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم صحیح فیبو چندگانه از بالا به پایین

بررسی تشخیص ترسیم اشتباه در آموزش تحلیل تکنیکال

نکته ای که هنگام ترسیم انواع فیبو، در آموزش تحلیل تکنیکال بسیار به آن اهمیت داده شده، نحوه ی استفاده ی صحیح از این ابزار می باشد.

لذا هنگام ترسیم تمامی انواع فیبو باید به این مورد بسیار توجه کرد که به ترتیب نقاط ابتدایی و انتهایی، به صورت کاملا دقیق به بالاترین نقطه ی بالا و پایین ترین نقطه ی پایین وصل شده باشد.

همچنین طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد نحوه ی رسم صحیح فیبو چندگانه، کاملا باید توجه داشته باشیم که فیبو چندگانه از نوع بالا به پایین، باید تنها یک نقطه ی پایین و چندین نقطه ی بالا داشته باشد و برعکس فیبو چندگانه از نوع پایین به بالا، باید تنها یک نقطه ی بالا و چندین نقطه ی پایین داشته باشد و این موارد هنگام رسم آنها توسط ما حتما باید رعایت شوند.

شکل زیر که در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده، نمونه ای از رسم صحیح فیبو چندگانه از بالا به پایین است:

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، نمونه ای از رسم غلط فیبو چندگانه از بالا به پایین

شکل زیر نیز که در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده، نمونه ای از رسم غلط فیبو چندگانه از پایین به بالا است:

فیبوناچی چندگانه

فیبوناچی چندگانه

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم غلط فیبو چندگانه از پایین به بالا

فیبوناچی چندگانه

فیبوناچی چندگانه

آموزش تحلیل تکنیکال، فیبو چندگانه از بالا به پایین در رابطه با سرمایه گذاری غدیر

فیبوناچی چندگانه

فیبوناچی چندگانه

آموزش تحلیل تکنیکال، فیبو چندگانه از پایین به بالا در رابطه با معادن و فلزات


 

• فایل های مرتبط

آموزش هم ترازی نقاط مهم فیبوناچی با الگوها (۳ صفحه)

آموزش ترسیم سطوح فیبوناچی نکات و اهداف قیمتی آن (۴ صفحه)

استفاده از خطوط فیبوناچی (۴ صفحه)

فیبوناچی امیرحسام میری (۹ صفحه)

پترنھای ھارمونیک (فیبوناچی) (۵ صفحه)

تحلیل تکنیکال فیبوناچی (۶۸ صفحه)

فیبوناچی (1) (۴ صفحه) 

فیبوناچی (2) (۹ صفحه)

سطوح فیبوناچی (۳ صفحه)

    لینک کوتاه: