فولاد – فولاد مبارکه اصفهان

فولاد – فولاد مبارکه اصفهان

تاریخچه فعالیت شرکت :

فولاد مبارکه اصفهان در تاریخ 1369/12/28 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد. تحت شماره 7841 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ 1372/10/23 شروع به بهره برداری نمود.

شرکت در تاریخ 1383/2/21 به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل شد. در تاریخ 1385/12/7 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و سهام شرکت در تاریخ 1385/12/20 مورد معامله قرار گرفت.

نشانی مرکز اصلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در شهر اصفهان، میدان آزادی، خیابان سعادت آباد و محل فعالیت شرکت در 74 کیلومتری جنوب غربی اصفهان است.


موضوع فعالیت شرکت :

هدف از تأسیس و موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه، به شرح زیر می باشد :

− راه اندازی کارخانه فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه واقع د ر 74 کیلومتری شهر اصفهان
− انجام هرگونه فعالیت تولیدی، معاملاتی و بازرگانی اعم ا ز داخلی و خارجی که به طو ر مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد
− مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود
− تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی و فنی و تحقیقاتی و انجام کارهای تحقیقاتی و تبلیغاتی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت
− کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی، آموزشی و ورزشی
− اکتشاف، استخراج و بهره برداری ا ز معادن فلزی و غیرفلزی موردنیا ز صنعت فولاد ازجمله استخراج سنگ آهن، دولومیت، تولید سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله ا ز آن
− انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد اهداف شرکت کمک کند


نشانی دفتر :   اصفهان،میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد، شرکت فولاد مبارکه اصفهان


نشانی امور سهام : اصفهان،میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، دفتر امور سهام و مجامع


تلفن امور سهام :    36683651 – 52733838 (031)


وب سایت :   www.msc.ir

    لینک کوتاه: