فسوژ – سوژمیران

موضوع فعالیت: اکتشاف استخراج بهره برداری وفرآوری موادمعدنی وتبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالاتر

نشانی: دلیجان روستای راونج مجتمع سرب راونج

نشانی دفتر و امور سهام: تهران خیابان نلسون ماندلا خیابان گلفام پلاک 10 طبقه دوم

سایت: https://soojmiran.com

    لینک کوتاه: