فذوب – ایران ذوب

فذوب – ایران ذوب

 

• سود خالص و سود نقدی هر سهم (فذوب)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص فذوب


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1391/04/28

سود خالص به ازای هر سهم: 243 ریال
سود نقدی تصویب شده: 200 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

نشانی : اصفهان ، خیابان دانشگاه ، کوچه ۱۳(شهید خوشاب)، پلاک 1

شماره تلفن : 03136260893-7

نمابر : 03136261113

وب سایت : www.iranzob.com

ایمیل : info.iranzob.com

حسابرس : حسابرسی اندیشگران پویا ( حسابداران رسمی )

سرمایه :  10000

سال مالی : 12/30

شناسه ملی : 10260252994

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: