غپیچک – پیچک

غپیچک – پیچک

تاریخچه

شرکت پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی 10100520045در تاریخ 1348/12/2به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد . طی شماره 13750 مورخ 1348/12/2 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ 1354/12/30 شروع به بهره برداری نمود .

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1372/5/16 که در روزنامه رسمی مورخ 1372/7/4 منتشر شد ، شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تبدیل شد . طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/9/15 مرکز اصلی شرکت از تهران به شهرستان شهریار شهرک امیریه ، بعد از میدان وحدت ، خیابان پیچک ، کد پستی 3353613365 منتقل شد و همچنین پیرو مصوبه مزبور ، سوابق شرکت هم از اداره ثبت تهران به اداره ثبت شهریار انتقال یافت  . به موجب روزنامه رسمی شماره 20962 مورخ 1395/12/3 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار تحت شماره 5951 به ثبت رسید .

پذیرش سهام شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در تاریخ 1372/4/29 صورت گرفت . به موجب اعلامیه شماره 13/10957 مورخ 1387/6/27 واصله در تاریخ 1387/7/14 پذیرش سهام شرکت در بورس و اوراق بهادار تهران با توجه به عدم تداوم و شرایط پذیرش از تاریخ یکم آبان ماه 1387 لغو گردیده است . مطابق نامه نظارت بر انتشارات و ثبت اوراق بهادار به شماره 121/230201 مورخ 1392/4/31 نام شرکت به شماره 11164 در فهرست شرکت های ثبت شده نزد بورس درج گردید.


فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از

 • تهیه ، بسته بندی انواع کمپوت ، کنسرو ، غذاهای منجمد و سایر فرآورده های غذایی
 • تهیه خوراک دام و طیور و لوازم بسته بندی مربوطه
 • انجام فعالیت های کشاورزی ، دامداری ، باغداری
 • ایجاد ، اداره و خرید ، فروش مزارع کشاورزی و تاسیسات مربوطه
 • انجام کلیه خدمات سردخانه ای و ایجاد – اداره تاسیسات مربوط به آن
 • خرید ، واردات مواد اولیه و بسته بندی آنها
 • تهیه ماشین آلات و ابزار و لوازم مورد نیاز
 • خرید و فروش در داخل و صادرات محصولات شرکت به خارج از کشور
 • مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید

مدیر عامل : محمدرضا سرائیان

نشانی : استان تهران -شهرستان شهریار-ابتدای جاده رباط کریم شهرک امیریه میدان وحدت خیابان پیچک شرکت پیچک

شماره تلفن : 02165642960

نمابر : 02165642962

نشانی دفتر : استان تهران -شهرستان شهریار-ابتدای جاده رباط کریم شهرک امیریه میدان وحدت خیابان پیچک شرکت پیچک

نشانی امور سهام : استان تهران -شهرستان شهریار-ابتدای جاده رباط کریم شهرک امیریه میدان وحدت خیابان پیچک شرکت پیچک

وب سایت : www.pichackfood.ir

ایمیل : pichack@yahoo.com

حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران

سرمایه : 15000

مدیر مالی : بهرام قناتی

شناسه ملی : 10100520045

  لینک کوتاه: