غزر – صنعتی زر ماکارون

غزر – صنعتی زر ماکارون

تاریخچه و فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت صنعتی زر ماکارون طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

تهیه و تولید و بسته بندی و خرید و فروش انواع ماکارونی های مختلف اعم از ساده و فانتزی و محصولاتی همانند از قبیل انواع رشته و لازانیا و غیره

اشتغال به امور بازرگانی اعم از پخش، واردات و صادرات

اخذ نمایندگی جهت امور فوق

احداث کارخانه و کارگاه

وارد کردن ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

اخذ لیسانس و دانش فنی

مشارکت در هرگونه سرمایه گذاری مربوط به موضوعات مذکور

به طور کلی شرکت می تواند نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز تولیدی و بازرگانی و کشاورزی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید.

شرکت صنعتی زر ماکارون در تاریخ 1380/8/2 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره 300 مورخ 1380/8/5 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان ساوجبلاغ به ثبت رسید . شرکت صنعتی زر ماکارون به موجب پروانه بهره برداری اخذ شده از وزارت صنایع و معادن فعالیت خود را در تاریخ 1384/7/1 آغاز نمود.

براساس صورت جلسه 9294710 مورخ 1392/6/28 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نام شرکت از گروه صنعتی زر ماکارون به شرکت صنعتی زر ماکارون(غزر) تغییر یافت. اقامتگاه قانونی و محل فعالیت شرکت واقع در استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ میباشد.مرکز اصلی شرکت در شهر کرج است.

وب سایت :  https://www.zarmacaron.com

    لینک کوتاه: