کشرق – صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

کشرق – صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

 

• معرفی شرکت

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) در سال 1374 با سرمایه یک میلیارد و ششصد میلیون ریال تأسیس گردید و در بدو تأسیس کلیه سهامداران شرکت را کارکنان بازنشسته و شاغل البرز شرقی تشکیل میدادند . سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش و در حال حاضر 84/000/000/000 ریال می باشد .
در راستای مشارکت بیشتر مردم در امر تولید شرکت در سال 84 از سهامی خاص به عام تبدیل گردید و در تاریخ 90/7/5 با ورود شرکت به فرابورس موافقت و در تاریخ 90/11/11 نام شرکت با نماد (کشرق) در فرابورس درج گردید و در تاریخ 91/3/28 به عنوان چهل و یکمین شرکت در فرابورس مورد معامله قرار گرفت .
از عمده فعالیت های این شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود می توان به تولید انجام عملیات اکتشاف ، انجام عملیات استخراج ، انجام عملیات فرآوری زغال همچنین زغالشویی و انجام مراحل طراحی ، ساخت و نصب زغالشویی اشاره کرد .
 
 

• نمودار قیمتی (کشرق) :

 

نمودار قیمتی کشرق


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (کشرق)

 


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه : 1398/03/22

زیان خالص به ازای هر سهم : 151 ریال
سود نقدی تصویب شده : صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :    تولید و استخراج زغالسنگ در معادن استان سمنان و گلستان


نشانی دفتر : ایران ، استان سمنان ، شهر شاهرود ، خیابان حافظ


نشانی امور سهام : ایران ، استان سمنان ، شهر شاهرود ، خیابان حافظ


تلفن امور سهام :   15-32364311 (023)


وب سایت :      www.shomaleshargh.com


سال مالی :   12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

    لینک کوتاه: