بهپاک – صنعتی بهپاک

بهپاک – صنعتی بهپاک

 

• معرفی شرکت

شرکت صنعتی بهپاک در تاریخ 1347/06/09 تاسیس شد.

موضوع فعالیت شرکت طبق بند 2 اساسنامه عبارت است از تاسیس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی، روغنکشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر و همچنین کارهای تولیدی، بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شرکت می باشد.

محصولاتی که اکنون در شرکت صنعتی بهپاک تولید می شود به شرح ذیل است: روغن خام (سویا،کلزا)، انواع کنجاله دانه های روغنی، پروتئین و آرد سویا، پروتئین صنعت، لسیتین

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی بهپاک


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (بهپاک)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص بهپاک


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/01/30

سود خالص به ازای هر سهم: 807 ریال
سود نقدی تصویب شده: 400 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/12/19

سود خالص به ازای هر سهم: 1141 ریال
سود نقدی تصویب شده: 660 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰


 

موضوع فعالیت :  الف : موضوعات اصلی – تاسیس کارخانجات پنبه پاک کنی ، روغنکشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر ب: موضوعات فرعی – کارهای تولیدی ، بازرگانی ،سرمایه گذاری ، صادرات و واردات و هر نوع عملیاتی که با موضوعات فرعی و اصلی شرکت مرتبط باشد .


نشانی کارخانه :  مازندران، بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد -شرکت صنعتی بهپاک


نشانی امور سهام : تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایینتر از خیابان مطهری، خیابان 22، پلاک6


تلفن امور سهام :    88323704 (021)


وب سایت :    www.behpak.com


سال مالی :    09/30

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: