سدشت – صنایع سیمان دشتستان

سدشت – صنایع سیمان دشتستان

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی سدشت


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (سدشت)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص سدشت


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/09/16

سود خالص به ازای هر سهم:248 ریال
سود نقدی تصویب شده: 160 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/09/25

سود خالص به ازای هر سهم: 14 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :    موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تولید 3000 تن سیمان خاکستری درروز وفروش وصادرات سیمان وطراحی وساخت ، واردات وصادرات ماشین آلات وتجهیزات مربوط به کارخانه


نشانی کارخانه :   بوشهر ، برازجان کلیومتر 7 جاده شیراز


نشانی امور سهام :  بوشهر ، برازجان ، کیلیومتر7 جاده شیراز ، کارخانه سیمان دشتستان ، امور مالی ، واحد سهام


تلفن امور سهام :         34392405 (077)


وب سایت :          DASHTESTANCEMENT.COM


سال مالی :           06/31

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: