صبا – سرمایه گذاری صبا تامین

صبا – سرمایه گذاری صبا تامین

تاریخچه :

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی خاص) در تاریخ 1377/11/21 تحت شماره 147960 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در تاریخ 1383/9/4 شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تغییر کرد.

سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 11292 مورخ 1393/7/15 پذیرش شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین را در زمره شرکتهای نهاد مالی (سرمایه گذاری) ابلاغ نمود. این شرکت سرمایه گذاری در 1398/12/13 در بازار اول فرابورس ایران پذیرش شد. سهامش در تاریخ 1399/1/20 به عموم سرمایه گذاران عرضه شد.


حوزه فعالیت :

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین بعنوان یک شرکت مالی، علاوه بر مدیریت سبد سهام، سرپرستی و مدیریت شرکتهای تابعه خود که عمدتاً در حوزه خدمات مالی متمرکز می باشند را بر عهده دارد.

ضمن تأکید بر هدف والای حفظ و ارتقای ارزش سرمایه های در اختیار و کسب بازدهی حداکثر، تامین نیاز شرکتهای تابعه شستا. در حوزه هایی همچون خدمات تأمین مالی و ارزی، واگذاری تخصصی شرکتها، سبدگردانی و بازارگردانی سهام، مهم ترین وظایف حاکمیتی شرکت بشمار می آید.

شرکت فوق در حال حاضر در صنعت سرمایه گذاری، کارگزاری اوراق بهادار، کارگزاری بورس کالا ، کارگزاری بیمه و ارائه خدمات مدیریتی جهت واگذاری شرکتها فعالیت دارد .

وب سایت : https://sabatamin.ir

    لینک کوتاه: