شوش – هنکل‌ پاک وش‌

شوش – هنکل‌ پاک وش‌

تاریخچه فعالیت :

شرکت هنکل‌ پاک وش‌ در تاریخ 1354/7/27 به صورت سهامی خاص تاسیس شد . طی شماره 21675 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .

با تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1375/10/19 نوع شرکت هنکل پاک وش به سهامی عام تبدیل گردید . در تاریخ 1376/6/25 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد . در تاریخ 1391/7/18 به بازار فرابورس منتقل شد و نهایتا در تاریخ 1392/2/18 به بازار توافقی (ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران) انتقال یافت .

با توجه به تعلق 98 درصد سهام هنکل پاک وش به شرکت هنکل آلمان ،  این شرکت از جمله شرکت های تابعه شرکت مذکور می باشد . ضمنا از آنجایی که فعالیت تولیدی شرکت در شهرستان ساوه قرار دارد ، مراتب امر در تاریخ 1376/7/13 و طی شماره 771 در اداره ثبت ساوه به ثبت رسید .

مرکز اصلی و کارخانجات شرکت هنکل پاک وش در شهرستان ساوه ، شهر صنعتی کاوه قرار دارد و دفتر شرکت در تهران ، بزرگراه ستاری شمالی ، نرسیده به بزرگراه آبشناسان ، ساختمان فراساز ، پلاک 3 ، طبقات سه – چهار – پنج واقع است .


فعالیت اصلی :

موضوع فعالیت شرکت هنکل پاک وش به تفضیل در ماده دو اساسنامه درج است .

به موجب مندرجات ماده مذکور، فعالیت شرکت به طور خلاصه تهیه و تولید هرگونه محصولات شیمیایی و آرایشی و بهداشتی می باشد .

به موجب پروانه بهره برداری به شماره 302347 مورخ 1360/1/31 که توسط وزارت صنایع صادر گردید ، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت 115.200 تن آغاز شد و براساس آخرین پروانه های بهره برداری به شماره های 47944 مورخ 1392/12/10 و 39362 مورخ 1393/10/24 ظرفیت تولید پودر و مایعات شوینده به ترتیب 108.900 و 138.550 تن در سال افزایش یافت .


حسابرس : موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

سرمایه(شوش) : 242586

شناسه ملی : 10861578682

وب سایت : https://www.akpsho.com

    لینک کوتاه: