قشهد – شهد

قشهد – شهد

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی قشهد


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (قشهد)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص قشهد


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/10/29

سود خالص به ازای هر سهم: 738 ریال
سود نقدی تصویب شده: 400 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/10/30

سود خالص به ازای هر سهم: 1056 ریال
سود نقدی تصویب شده: 450 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


 

موضوع فعالیت : تولید و فروش شکر و محصولات قندی از چغندر. شکرخام. ملاس و غیره


نشانی دفتر : تهران، میدان فردوسی، ساختمان شهد، طبقه ششم


نشانی امور سهام :  تهران، میدان فردوسی، ساختمان شهد، طبقه ششم


تلفن امور سهام :  9-88809078


وب سایت :  www.shahd-co.com


سال مالی :    06/31

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: