شناخت انواع سهام بورس به زبان ساده و روان

شناخت انواع سهام بورس در بازار سرمایه:

یکی از مهمترین دلایل افراد و شرکت ها برای سرمایه گذاری کسب سود بیشتر است. با شناخت انواع سهام بورس، سرمایه گذار تمایل بیشتری به ورود خواهد داشت. از طرفی معیارهای دیگری نیز برای نحوه سرمایه گذاری و چگونگی سرمایه گذاری، مد نظر سرمایه گذاران می باشد از جمله:

• سرمایه گذاران تاکید دارند که سرمایه خود را در جایی که ضوابط و مقررات قانونی کشور حاکم است سرمایه گذاری کنند.
• ارزش قدرت بالای نقدینگی، سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر خواهد کرد.
• وجود اطلاعات جامع و شفاف، عاملی است که خیال سرمایه گذاران را از هر حیث راحت تر می کند.

بازار بورس می تواند با داشتن معیارهای بالا مکانی مناسب برای توسعه مالی سرمایه گذاران باشد. لذا توجه به یک سری نکات مرتبط با انواع سهام بورس، این مراحل را هموارتر خواهد کرد. سرمایه گذاران مبتدی و ناآشنا به حیطه بازار بورس، شاید در ابتدا برای ورود دچار دودلی و سردرگمی شوند.

ما در این متن، مباحث اولیه بورس و انواع سهام بورس را به زبان ساده بازگو کرده ایم، صرفا جهت اشنایی آن دسته از عزیزانی که به تازگی قصد ورود به بازار سرمایه را دارند.

همین‌الان آموزش‌های سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دوره‌های آموزشی بورس به یک فرد کاملاًحرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بورس تبدیل شوید.

انواع سهام بورس

آشنایی با انواع سهام بورس:

تعریف سهام: سهام بخشی از سرمایه شرکت است.صاحب سهام از طریق برگه های سهام میتواند مالکیت و ادعای خود را نسبت به تعهدات شرکت به خود اثبات کند.

• انواع سهام بورس از نظر شکل ظاهری:

سهام با نام: به سهامی گفته می شود که نام صاحب سهام در ورقه سهام درج شده باشد.
سهام بی نام: دارنده سهام مالک و صاحب سهام است.در واقع نام صاحب سهام در برگه ذکر نمی شود و در زمره اسناد حامل است.

• سهام از نظر حقوق دارنده سهام:

سهام عادی: سهامدار عادی از یک سری امتیازات عادی برخوردار است در واقع امتیازات خاص سهام ممتاز را ندارد.و البته اغلب سهام منتشر شده شرکت از نوع سهام عادی هستند.
سهام ممتاز: از یک سری امتیازات برخوردار است.که سهام عادی فاقد ان امتیازات است. به طور مثال سهامداران ممتاز در دریافت سود نسبت به سهامداران عادی در اولویت قرار می گیرند.

• سهام از نظر ماهیت:

سهام نقدی: به سهامی گفته میشود که ارزش آن بطور تماما نقدی پرداخت شده باشد. و یا نیمی از آن به صورت نقدی و نیمی دیگر با تعهد پرداخت شده باشد.
سهام غیر نقدی: ارزش سهام غیر نقدی مربوط به اموالی چون ساختمان، خودرو، ابزارآلات و ماشین آلات و …. است. و در اخر تعریفی از سهام موسس و شاخص بورس را داریم.
سهام موسس: سهام موسس به اعضای هیات موسس شرکت تعلق می گیرد. و مقدار سود این نوع سهام در اساسنامه شرکت به صراحت ذکر می شود.
شاخص بورس: جهت و مقدار تغییرات کل بازار را نشان می دهد. شاخص قیمت سهام شاخصی مهم در بازار بورس است.

    لینک کوتاه: