شستا – سرمایه گذاری تامین اجتماعی

شستا – سرمایه گذاری تامین اجتماعی

معرفی شرکت :

تأسیس شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) ضرورتی برخاسته از رسالت عظیم سازمان تأمین اجتماعی در حفظ و صیانت از نیروهای مولد کشور میباشد. سازمان تأمین اجتماعی بعنوان محوری ترین سازمان بیمه ای کشور و یکی از بزرگترین نهادهای بیمه ای منطقه غرب آسیا در راسـتای تأمین آتیه نیروی کـار کشور و خانواده هایشان نیازمـند برنـامه ریـزی دقـیق اقتصادی و سرمایه گذاری های پربازده بمنظور حفظ ارزش ذخایر بیمه شدگان و تأمین منابع لازم برای ایفای حمایت ها و تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت خود می باشد. سازمان بین المللی تأمین اجتماعی ( ISSA )در چـارچوب های هدایتی خود برای پایداری سازمان های تأمین اجتماعی توجه به موضوع سرمایه گذاری را برای تمام سازمان های مزبور امری ضروری می داند تا این سازمان ها در گذر زمان بتوانند ارزش دارائی ها و منابع خود را حفظ و صیانت نمایند.

به همین منظور شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) بعنوان یک مجموعه تخصصی در امر سرمایه گذاری در تاریخ 1365/1/6 بصورت یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تأسیس گردید. طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1379/12/13 به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) تغییر نام یافت و در مورخ 1380/2/19 در روزنامه رسمی آگهی شد. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در تاریخ 1399/1/20 در بخش هلدینگ چند رشته ای صنعتی در بازار دوم بورس درج و ده درصد از سهام آن در تار یخ 27 /01 /1399 در بازار بورس عرضه عمومی شد.

هدف اصلی شستا مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص یافته با رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی می باشد. امروز پس از 35 سال فعالیت مستمر، شستا به یکی از شرکتهای بزرگ اقتصادی در سطح خاورمیانه تبدیل شده است. با تدوین چشم انداز و افق های آرمانی خود و برنامه ریزی استراتژیک می رود تا در آینده ای نه چندان دور به یک بنگاه اقتصادی تراز اول در سطح فراملیتی و منطقه ای تبدیل شود.


موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)، بر اساس ماده 3 اساسنامه به شرح زیر می باشد:

1 – سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه سرمایه گذاری، تولیدی، بازرگانی و خدماتی فعالیت کند.
2 – انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق:
1-2 – خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
2-2 – خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
3-2 – انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
4-2 – تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛
5-2 – تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
6-2 – شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
7-2 – ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
3 – سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عدّه از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند؛
1-3 – خدمات موضوع بند 2 فوق؛
2-3 – حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

    لینک کوتاه: