اثر تمایلی بر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

سرمایه گذاری در بورس:

شرکت هایی که از طریق خرید سهام سایر شرکت ها و با هدف، سرمایه گذاری در بورس به فعالیت میپردازند، یکی از مهم ترین عناصر بازار سرمایه را تشکیل می دهند. این شرکت ها که با نام شرکت سرمایه گذاری شناخته می شوند، در سالهای اخیر هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش سرمایه، رشد قابل توجهی داشته اند و بخش بزرگی از سهام شرکت های فعال در بورس را در اختیار خود گرفته اند.

این نقش پر رنگ و چشم انداز سرمایه گذاری در بورس، قابل اغماض نیست زیرا که نحوه فعالیت و عملکرد این شرکت ها، تاثیر قابل توجهی بر قیمت ها، شاخص ها، و عملکرد سایر فعالان بازار داشته است.

همین‌الان آموزش‌های سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دوره‌های آموزشی بورس به یک فرد کاملاًحرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بورس تبدیل شوید.

اثر تمایلی بر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در بورس:

شفرین و استاتمن،(1985) در پژوهش های خود از رفتاری با نام “اثر تمایلی” نام برده اند. آنها بر پایه این رفتار تایید می نمایند که در بازارهای مالی یک پدیده معما گونه به وفور دیده می شود. بدین صورت که سرمایه گذاران (اعم از فردی یا نهادی) تمایلی بر شناخت ضرر و زیان هایشان ندارند و در مقابل فقط به شناسایی سودشان علاقه نشان می دهند.

به بیانی دیگر سرمایه گذاران تمایل بیشتری به فروش سهام سود ده و علاقه به نگهداری سهام زیان ده خود دارند. این رفتار که به اثر تمایلی مشهور است. به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است و تاثیر نامطلوب و معنادار این رفتار بر معاملات (سرمایه گذاری در بورس) و عملکرد این نوع سرمایه گذاران به اثبات رسیده است.

سرمایه گذاری در بورس
اثر تمایلی بر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در بورس :

گرین بلات و هان (2005) نیز بیان می کنند که اثر تمایلی بر قیمت سهام تاثیر گذار است، بدین صورت که فروش(نگهداری) زیاد از یک سهم، بعد از یک سود یا زیان دفتری، ممکن است قیمت سهام را افزایش(کاهش) داده، در نتیجه بازده بالاتری(کمتری) را ایجاد نماید.

آن ها بیان می دارند، زمانی که ارزش یک سهم نسبت به زمان خرید افزایش می یابد، سرمایه گذاران می خواهند با فروش این سهام، سود حاصل از آن را شناسایی کنند در نتیجه با فروش این سهام،حجم معاملات در بازار افزایش می یابد و این افزایش عرضه، قیمت سهام را کاهش می دهد، و بازده آتی بالاتری را برای آن ایجاد می نماید.

در مقابل زمانی که ارزش یک سهام نسبت به زمان خرید کاهش می یابد، سرمایه گذارانی که با زیان سرمایه مواجه شده اند تمایلی به فروش سهام خود ندارند، در نتیجه حجم معاملات در بازار کاهش یافته و این کاهش در عرضه سهام، موجب افزایش قیمت ها شده و بازده آتی پایین تری را موجب می شود. انچه اهمیت دارد جایگاه اثر تمایلی، در روند سرمایه گذاری در بورس و در ذهن تک تک سرمایه گذاران است.

    لینک کوتاه: