قیستو – شرکت قند بیستون

قیستو – شرکت قند بیستون

تاریخچه شرکت :

شرکت سهامی عام قند بیستون به شناسه ملی 10100353486 در تاریخ 19 اسفند ماه 1340 به منظور تولید و تهیه قند و شکر سایر مواد قندی و تهیه غذای دام و متفرعات چغندرقند تحت شماره 8105 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید.

نشانی قانونی شرکت سهامی عام قند بیستون واقع در خیابان شریعتی بالاتر از میرداماد کوچه بهشت یکم شماره 45 میباشد. محل کارخانه که به عنوان شعبه به ثبت رسید در محدوده بیستون، 35 کیلومتری کرمانشاه است .

شرکت از تاریخ 8 اسفند ماه 1351 به سهامی عام تبدیل گردید و متعاقب آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شد . به موجب مصوبه جلسه هیئت پذیرش اوراق بهادار مورخ 4 خرداد 1388 با توجه به عدم احراز شرایط تداوم پذیرش مطابق دستور العمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (عمدتا ناشی از زیان دهی شرکت) پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران لغو گردید .

با توجه به سودده شدن در سال مالی 1391 براساس نامه شماره 168-2/3 مورخ 1391/3/7 این شرکت مجدد تقاضای ورود به بورس اوراق بهادار را نمود . طی نامه شماره 121/184712 مورخ 1391/4/11 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شد. نماد آن تحت عنوان قیستو در بازار فرابورس پایه درج گردید. در حال حاضر نماد مربوطه در وضعیت لغو نماد می باشد تا آماده معامله شود .


فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از :

  • تولید قند و شکر از چغندر – تفاله و ملاس
  • عملیات کارمزدی مانند تصفیه شکر خام و تبدیل شکر به قند

فعالیت اصلی در سال مورد گزارش تولید شکر می باشد .


نشانی کارخانه : بیستون، 30 کیلومتری شهر کرمانشاه


نشانی امور سهام :   تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از میدان میرداماد، کوچه بهشت یکم، پلاک 45


تلفن امور سهام :   22847894 – 4و3و 22850941 (021)   —    45882122 – 45882122 (083)


وب سایت :  www.bisotunsugar.com

    لینک کوتاه: