بدکو – شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو

بدکو – شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی بدکو


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (بدکو)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص بدکو


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1393/04/10

سود خالص به ازای هر سهم: 209 ریال
سود نقدی تصویب شده: 11 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تجارت ، عمده و خرده فروشی


نشانی دفتر :   تهران، سعادت آباد ، چهار راه سرو ، بلوار پیام ، نرسیده به میدان بهرود ، مجتمع تجاری پرواز


نشانی امور سهام : تهران ، سعادت آباد ، چهار راه سرو ، بلوار پیام ، نرسیده به میدان بهرود ، مجتمع تجاری پرواز


تلفن امور سهام :   22110544 (021)


وب سایت :    —


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

 

    لینک کوتاه: