اعتلا – شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز

اعتلا – شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز

 

• معرفی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز در سال 1367 با نام شرکت سرمایه گذاری صنایع بنیاد پانزده خرداد در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردیده است. در سال 1392 نوع شرکت به سهامی عام و نام شرکت به «سرمایه گذاری اعتلاء البرز» تغییر یافت.

فعالیت اصلی شرکت: سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .

مأموریت شرکت: تشکیل و اداره پرتفـوی تخصصی و غیرمدیریتی صنعت دارو با رویکرد هم افزایی، بازوی اجرایی شرکت سرمایه گذاری البرز در بازار سرمایه و همچنین حضور فعال در بازار سرمایه و استفاده از فرصتهای موجود در بورس اوراق بهادار

چشم انداز شرکت: ســـرآمد شـرکت های سرمایه گذاری کشـــور

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی اعتلا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (اعتلا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص اعتلا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/01/31

سود خالص به ازای هر سهم: 607 ریال
سود نقدی تصویب شده: 550 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/02/22

سود خالص به ازای هر سهم: 548 ریال
سود نقدی تصویب شده: 500 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)


 

موضوع فعالیت :  خلاصه موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار


نشانی دفتر :   تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)- کوچه سوم- پلاک 30- طبقه دوم


نشانی امور سهام : تهران، خیابان بخارست ، خیابان پنجم ، پلاک 11 ، طبقه اول


تلفن امور سهام :     8- 88480161-021  و  8-88480136-021    (داخلی 106 و  125)


وب سایت :   www.alborzinvest.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: