ارفع – شرکت آهن و فولاد ارفع

ارفع – شرکت آهن و فولاد ارفع

 

• معرفی شرکت

شرکت آهن و فولاد ارفع در تاریخ 1383/12/06 تاسیس شد.

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنـامه و مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/10/07 ، ایجاد کارخانجات آهن و فولادسـازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده با روش احیای مستقیم ، انجام عملیات فولادسازی با روشهای مختلف ذوب و ریخته گری و نورد فلـزات آهنـی و تولید انواع قطعات هندسی استاندارد ، احـداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پائین دستی و تکمیلی در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فولاد می باشد.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ارفع


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ارفع)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ارفع


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/02/25

سود خالص به ازای هر سهم: 875 ریال
سود نقدی تصویب شده: 500 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/02/25

سود خالص به ازای هر سهم: 1110 ریال
سود نقدی تصویب شده: 1000 ریال


 

موضوع فعالیت :    ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده به روش احیاء مستقیم ، انجام عملیات فولادسازی با روش های مختلف عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و تولید انواع قطعات هندسی استاندارد ، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین دستی و تکمیل در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فولاد.


نشانی دفتر :   تهران، خیابان نلسون ماندلا ( آفریقا)، کوچه ایرج، پلاک 4، طبقه 4


نشانی امور سهام : تهران، خیابان نلسون ماندلا ( آفریقا)، کوچه ایرج، پلاک 4، طبقه 3


تلفن امور سهام :   5-26215812 (021)


وب سایت :   www.arfasteel.com


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: