شرمان – پالایش نفت کرمانشاه

شرمان – پالایش نفت کرمانشاه

تاریخچه :

شرکت پالایش نفت کرمانشاه در تاریخ 1377/10/1 براساس بند 4 ماده 7 فصل 2 اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تاسیس شد . تحت شماره 144516 به تاریخ 1377/7/25 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و مرکز اصلی شرکت در کرمانشاه واقع است . براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1388/4/30 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد .

پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1388 درخواست پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نموده و نهایتا طی نامه شماره 121/208957 در تاریخ 1391/11/9 با شماره ثبت 11125 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و طی نامه 92/3/10890 مورخ 1392/3/11 موضوع ایجاد نماد برای شرکت و پذیرش در فرابورس ایران اعلام گردیده است .

به استناد بند 3 ماده 15 سیاست های اصل 44 قانون اساسی شرکت مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی از جمله قوانین مدیریت خدمات کشوری ،قانون بودجه و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و غیره نمی باشد و در چارچوب قانون تجارت اداره می شود .


فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت پالایش نفت کرمانشاه طبق ماده 2 اساسنامه شرکت عبارت است از :

  1. احداث ، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی ، فروش و صدور انواع مختلف محصولات نفتی ، شیمیایی و مشابه
  2. دریافت معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام ، مایعات گازی ، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر
  3. انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها ، ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین ، نفت سفید ، نفت گاز ، نفت کوره ، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی
  4. انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه

مدیر عامل : حسین عبدی زمهریر

نشانی : کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی – مقابل پارک شاهد

شماره تلفن : 08331497100

وب سایت : www.korc.ir

حسابرس : سازمان حسابرسی

سرمایه(شرمان) :  134879

شناسه ملی : 10101874728

    لینک کوتاه: