ولانا – شرکت لیزینگ آریا دانا

ولانا – شرکت لیزینگ آریا دانا

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ولانا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ولانا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/12/11

سود خالص به ازای هر سهم: 331 ریال
سود نقدی تصویب شده: 19 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/12/26

سود خالص به ازای هر سهم: 198 ریال
سود نقدی تصویب شده: 10 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰


 

موضوع فعالیت :  لیزنگ خودرو


نشانی دفتر : تهران، کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج، نرسیده به چهارراه ایرانخودرو، لاین کندرو، سایت گروه بهمن، شماره 279


نشانی امور سهام : تهران، کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج، نرسیده به چهارراه ایرانخودرو، لاین کندرو، سایت گروه بهمن، شماره 279


تلفن امور سهام :    44907486 – 48097274 (021)


وب سایت :    www.arialease.com


سال مالی :    09/30

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

 

    لینک کوتاه: