ثاصفا – شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌

ثاصفا – شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ثاصفا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ثاصفا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ثاصفا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/10/26

سود خالص به ازای هر سهم: 256 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/09/22

زیان خالص به ازای هر سهم: 64 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  توسعه بخش مسکن ، ساختمان و عمران شهری از طریق تجهیز پس اندازها و تامین سرمایه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم و هدایت آن وجوه به بخشها و واحدهائی که در امر تولید مسکن ، ساختمان و عمران شهری فعالیت می نمایند .


نشانی کارخانه :   اصفهان – خیابان دانشگاه – کوی برزویه – پلاک یک


نشانی امور سهام : اصفهان – خیابان دانشگاه – کوی برزویه – پلاک یک


تلفن امور سهام :   16244994 (031)


وب سایت :    —


سال مالی :  06/31

 

    لینک کوتاه: