وشمال – س. چشم انداز توسعه شمال

وشمال – س. چشم انداز توسعه شمال

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وشمال


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وشمال)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وشمال


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/06/25

زیان خالص به ازای هر سهم: 107 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  سرمایه گذاری در فعالیتهای سودآور


نشانی دفتر :   مازندران- بابل- میدان باغ فردوس- طبقه فوقانی صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج)


نشانی امور سهام : مازندران- بابل- میدان باغ فردوس- طبقه فوقانی صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج)


تلفن امور سهام :    80-3214470 (0111)


وب سایت :   www.shomalinvest.ir


سال مالی :    12/29

 

 

    لینک کوتاه: