ثنام – س ساختمانی نام آوران مهندسی

ثنام – س ساختمانی نام آوران مهندسی

 

• معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی ، در بهمن ماه سال 1384، با سرمایه اولیه یکصد و بیست و پنج میلیارد ریال تأسیس شده  و از آن تاریخ این شرکت تلاش و فعالیت خود را برای حضور مؤثر و منسجم در صحنه کارآفرینی درون و برون مرزی و رقابت یا مشارکت هم تراز آغاز نمود.

برخی از فعالیت های شرکت به شرح زیر است:

  • پروژه های انبوه سازی ساختمان، آپارتمان و…،
  • پروژه های راه سازی، زیرسازی راه آهن و ایستگاه های مربوطه،
  • پروژه های صنعتی شامل؛ احداث کارخانجات تولیدی،
  • پروژه های معادن، نفت، گاز و پتروشیمی در خشکی و دریا،
  • پروژه های برق رسانی، نیروگاه ها، خطوط انتقال نیرو و پست های مربوطه،
  • پروژه های خطوط مترو در سطح و زیرزمین و ایستگاه های مربوطه،

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ثنام


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ثنام)

 

سود نقدی و سود خالص ثنام


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/4/16

سود خالص به ازای هر سهم: 23 ریال
سود نقدی تصویب شده: 40 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  مطابق اساسنامۀ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین‌المللی نام آوران مهندسی سهامی عام، موضوع فعالیت اصلی به-شرح زیر می باشد: الف- موضوع اصلی سرمایه گذاری، مدیریت ،مشاوره، طراحی و انتقال فن آوری، تدارکات و اجرای کلیه امور مربوط به توسعه زیر ساخت های اقتصادی در داخل یا خارج از کشور


نشانی کارخانه :    تهران – بلوار آفریقا – خیابان عاطفی غربی – پلاک 60


نشانی امور سهام :  تهران – بلوار آفریقا – خیابان عاطفی غربی – پلاک 60


تلفن امور سهام :  6-02122056873


وب سایت :   www.benam.ir


سال مالی :    12/29

 

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

 

    لینک کوتاه: