ثعتما – س. ساختمانی اعتماد گستر

ثعتما – س. ساختمانی اعتماد گستر

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ثعتما


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ثعتما)

 

سود نقدی و سود خالص ثعتما


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/06/06

سود خالص به ازای هر سهم: 95 ریال
سود نقدی تصویب شده: 20 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  سرمایه گذاری در اوراق بهادار مطابق با اساسنامه و امید نامه صندوق


نشانی دفتر:   تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پ 99


نشانی امور سهام : تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پ 99


تلفن امور سهام :  66758009 – 66710579 (021)


وب سایت :  


سال مالی :  02/31

 

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: