سکرما – سیمان کرمان

سکرما – سیمان کرمان

 

• معرفی شرکت

گروه صنایع سیمان کرمان در تاریخ 12 مرداد ماه سال 1346 ابتدا بصورت سهامی و بنام شرکت سیمان کرمان تحت شماره 170 در اداره ثبت شرکتهای کرمان به ثبت رسید.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه تاسیس و اداره کارخانجات بمنظور تولید و تهیه سیمان پرتلند و انواع دیگر سیمان ، تاسیس و اداره هر نوع کارخانجات تولیدی و فروش فرآورده های آن و انجام کلیه عملیات مالی ، اداری و بازرگانی از قبیل خرید ، فروش ، صادرات ، واردات و حمل و نقل کالا ، مواد و مصالح تولیدی و سایر موارد مشابه ، خرید و فروش سهام ، تاسیس شرکتهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی و سرمایه گذاری بیمه ، اتخاذ نمایندگی و تاسیس شعبه در داخل یا خارج از کشور و انتشار اوراق مشارکت می باشد .

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی سکرما


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (سکرما)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص سکرما


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/02/07

سود خالص به ازای هر سهم: 795 ریال
سود نقدی تصویب شده: 450 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/12/12

سود خالص به ازای هر سهم: 451 ریال
سود نقدی تصویب شده: 400 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه)


 

موضوع فعالیت :  موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (2) اساسنامه ایجاد و تأسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وسائل دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور .


نشانی دفتر  :   تهران- بلوار آفریقا- فرزان شرقی- پلاک 3  


نشانی امور سهام : کرمان، کیلومتر 17 جاده تهران، امور مالی .دایره سهام


تلفن امور سهام :   8-2910250-034


وب سایت :   www.kermancement.com


سال مالی :    09/30

 

 

 

    لینک کوتاه: