سکارون – سیمان کارون

سکارون – سیمان کارون

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی سکارون


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (سکارون)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص سکارون


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/04/31

زیان خالص به ازای هر سهم: 778 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31

زیان خالص به ازای هر سهم: 1003 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  تولید و فروش سیمان


نشانی کارخانه :   خوزستان – 42 کیلومتری شهرستان مسجد سلیمان ( روستای گلگیر )


نشانی امور سهام : تهران – بلوارمیرداماد – خیابان شمس تبریزی شمالی – کوچه نیکنام – پلاک 8


تلفن امور سهام :   22220314 (021)


وب سایت :   www.karooncement.com


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: