سصفها – سیمان اصفهان

سصفها – سیمان اصفهان

 

• معرفی شرکت

شرکت سیمان اصفهان یکی از قدیمی ترین کارخانه های سیمان در ایران است. این شرکت در تاریخ 1334/08/16 به ثبت رسید و در شهریور 1337 عملاً مورد بهره برداری قرار گرفت.

فعالیت شرکت با یک کوره با ظرفیت 200 تن در روز با سیستم تولید تر شروع شده و طی سه مرحله در سالهای 41 ، 46 به ترتیب دو کوره با ظرفیتهای 300 ، 500 تن در روز با سیستم تولید خشک به آن اضافه گردید. در سال 61 کوره 200 تنی اولیه بدلیل فرسودگی از مدار تولید خارج گردید.

ظرفیت کوره 900 تنی طی فعالیتهائی که از سال 74 شروع شد از 900 تن به 2000 تن در روز افزایش داده شد و از اوایل سال 79 به بهره برداری رسید و هم اکنون با ظرفیت تولید روزانه 3200 تن به فعالیت خود ادامه می دهد.

مأموریت و چشم انداز شرکت : ما زیربنای امنی برای مردم، صاحبان سرمایه و فعالان در صنعت کشور، با ارائه محصولات با کیفیت سیمانی در راستای کسب رضایت متوازن کلیه ذینفعان فراهم می آوریم… تا که اولین برندی باشیم که در صنعت سیمان کشور به ذهن ها می آییم.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی سصفها


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (سصفها)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص سصفها


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/04/30

سود خالص به ازای هر سهم: 1061 ریال
سود نقدی تصویب شده: 370 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/30

سود خالص به ازای هر سهم: 560 ریال
سود نقدی تصویب شده: 280 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹


 

موضوع فعالیت :  الف – موضوع اصلی عبارت است از : تاسیس کارخانجات تولید سیمان و مشتقات و صنایع جنبی وابسته به آن ، اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن ب – موضوع فرعی عبارت است از : مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها و بانکها اعم از داخلی و خارجی


نشانی کارخانه :   اصفهان، کیلمتر اول اتوبان ذوب آهن، شهر ابریشم، شرکت سیمان اصفهان


نشانی امور سهام : اصفهان، کیلمتر اول اتوبان ذوب آهن، شهر ابریشم، شرکت سیمان اصفهان، امور سهام


تلفن امور سهام :   200-37885100  (031)


وب سایت :   www.isfahancement.com


سال مالی :    12/29

 

 

 

    لینک کوتاه: