سنگ آهن – سنگ آهن مرکزی

سنگ آهن – سنگ آهن مرکزی

 

موضوع فعالیت : اکتشاف و تولید سنگ آهن

آدرس :  بافق – شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

تلفن تماس : 03532423001-5

وب سایت :  http://icioc.ir

ایمیل : icioc@icioc.ir

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: