سفاروم – سیمان سفید ارومیه

سفاروم – سیمان سفید ارومیه

تاریخچه :

شرکت صنعتی و معدنی عسگر آباد (سهامی خاص) در تاریخ 1356/4/23 تاسیس شده و طی شماره 368 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارومیه به ثبت رسیده است . براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1374/4/24 نام شرکت به سیمان سفید ارومیه (سهامی خاص) تغییر یافت . شخصیت حقوقی شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1395/5/27 به سهامی عام تغییر یافت و پس از موافقت شرکت فرابورس ایران با پذیرش شرکت در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران ، در تاریخ 1395/12/23 با شماره 11497 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید . مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن در کیلومتر 25 جاده ارومیه – سلماس واقع است .


فعالیت اصلی :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از :

  • ایجاد کارخانه سیمان سفید و بهره برداری از آن و به طور کلی ایجاد هر نوع تجهیزات و تاسیسات و همچنین صنایع وابسته و جنبی مربوط به تولیدات موضوع شرکت
  • انجام کلیه معاملات مجاز مربوط به محصولات اعم از واردات و صادرات
  • مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا تعهد سهام شرکت های موجود در ارتباط با موضوع شرکت

به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مجاز مالی ، تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد ، مبادرت نماید .

به موجب پروانه بهره برداری شماره 106742مورخ 1379/6/2 که توسط اداره کل صنایع آذربایجان غربی صادر شده ، بهره برداری از کارخانه با ظرفیت سالانه 144.000 تن کلینکر و یا 150.000 تن سیمان در تاریخ 1379/6/1 آغاز شده است . ضمنا شرکت دارای معدن سنگ آهک (عسگر آباد) می باشد که پروانه بهره برداری آن به شماره 4/10245 مورخ 1377/12/26 بوده و در تاریخ 1387/12/26 به مدت 25 سال تمدید گردیده است . ذخیره قطعی معدن در تاریخ 1387/12/26 جمعا به مقدار 12.300.000 تن برآورد گردیده است . فعالیت شرکت در سال مورد گزارش تولید کلینکر و سیمان و فروش سیمان می باشد .


مدیر عامل : بهزاد ماجدی

نشانی : ارومیه، کیلومتر 25 جاده ارومیه به سلماس، شرکت سیمان سفید ارومیه

شماره تلفن : 04433732330

نمابر : 04433732996

نشانی دفتر : ارومیه، کیلومتر 25 جاده ارومیه به سلماس، شرکت سیمان سفید ارومیه

نشانی امور سهام : ارومیه، کیلومتر 25 جاده ارومیه به سلماس، شرکت سیمان سفید ارومیه

وب سایت : www.u-w-cement.com

ایمیل : info@u-w-cement.com

حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر

سرمایه : 70248

مدیر مالی : قاسم عیدی قدیم

شناسه ملی : 10220022017

    لینک کوتاه: