ونیرو – سرمایه گذاری نیرو

ونیرو – سرمایه گذاری نیرو

 

 

شرکت سرمایه گذاری نیرو درتاریخ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۵ تاسیس شد. شرکت سرمایه گذاری نیرو با بهرمندی از سرمایه های مردمی و استفاده ازآن جهت اجرای طرحهای بزرگ و سازنده کشور با اهداف زیرتشکیل گردیده است :

  1. بوجودآوردن امکان مشارکت عمومی در طرحهای زیربنایی وبزرگ بخشهای تولیدی ‌‌، ازطریق سرمایه گذاری در طرحها با بهرمندی از سرمایه های اندک مردمی.
  2. توسعه سرمایه گذاریها در بخشهای مولد اقتصادی بالاخص حوزهای تولید، ابنیه و ساختمان.
  3. جذب سرمایه های کوچک غیر مولد و فراهم آوردن امکان کسب درآمد عادلانه برای سرمایه گذاران مشتمل بر سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی و همچنین مشارکت وسرمایه گذاری در طرحها و سایر موارد دیگری که بنا به مصلحت و تشخیص هیات مدیره درقالب موضوعات پیش بینی شده در اساسنامه به تصویب رسیده است.
  4. فعالیت در حوزه های اقتصادی – تجارت از طریق شرکتهای تابعه .

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ونیرو


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ونیرو)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ونیرو


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/4/16

سود خالص به ازای هر سهم: 135 ریال
سود نقدی تصویب شده: 125 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی و صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار


نشانی دفتر :   تهران ، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ، کوچه هفتادم ، پلاک 6


نشانی امور سهام : تهران ، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ، کوچه هفتادم ، پلاک 6


تلفن امور سهام :   8-40885240 (021)


وب سایت :   www.nirooinvestment.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: