وسکاب – س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

وسکاب – س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

 

• معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در تاریخ 1383/04/05 تحت شماره 228825 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت شرکت به استناد ماده 2 اساسنامه عبارت است از سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و مجتمع ها و طرح ها و واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس، همچنین شرکت برای حصول به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت کند : 

الف- تشکیل شرکت و مشارکت در سرمایه، خرید سهام و اداره انواع شرکت ها، مؤسسات؛ فروش سهام شرکت ها و یا انحلال آنها
ب- پذیره نویسی سهام و انجام معاملات مربوط به سهام، اوراق مشارکت و کالا از طریق بورس اوراق بهادار و یا غیراز آن
پ- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری
ت – ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری های جدید، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وسکاب


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وسکاب)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وسکاب


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/12/10

سود خالص به ازای هر سهم: 599 ریال
سود نقدی تصویب شده: 250 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/01/28

سود خالص به ازای هر سهم: 362 ریال
سود نقدی تصویب شده: 200 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه)


 

موضوع فعالیت :    سرمایه گذاری


نشانی دفتر :   خیابان خالد اسلامبولی ( وزرا) کوچه بیست و سوم پلاک 10 طبقه سوم


نشانی امور سهام : خیابان خالد اسلامبولی ( وزرا) کوچه بیست و سوم پلاک 10 طبقه اول


تلفن امور سهام :   88481971 (021)


وب سایت :   www.sakab.ir


سال مالی :    09/30

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: