معیار – سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

معیار – سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

تاریخچه فعالیت شرکت :

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) و شرکت های فرعی آن است.

شرکت سرمایه گذاری تجارت و توسعه آرین پاژ (سهامی عام) به شناسه ملی 10103044460 در تاریخ 3 خرداد ماه 1385 تحت شماره 271598 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. بموجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1387/02/18 نام شرکت به سرمایه گذاری معیار صنعت پارس(سهامی عام) تغییر یافت. مراتب، تحت شماره 11032 /ت 32/87 مورخ 1387/07/15 در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی شماره 18545 مورخ 1387/08/08 گواهی گردید.

بموجب نامه شماره 121/79968 اداره نظارت بر نهادهای مالی و باستناد نامه شماره 621/420 /ص/ 102176 مورخ 18 فروردین ماه 1389 مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت در تاریخ 16 فروردین ماه 1389 تحت شماره 10774 به عنوان”نهاد مالی”نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. اساسنامه جدید شرکت منطبق با اساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/12/07 تصویب شد و تحت شماره 43264 /ت 32/89 مورخ 1389/12/21 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. کمیته عرضه فرابورس ایران در جلسه مورخ 28 خرداد ماه 1390 با درج نام شرکت در بازار پایه فرابورس موافقت کرد. نماد معاملاتی شرکت در تاریخ 30 مرداد ماه 1390 تحت نام “معیار” در بازار پایه فرابورس گشایش یافت.

مرکز اصلی شرکت واقع در تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان عاطفی غربی ، ساختمان شماره 100 ، طبقه ششم ، واحد 10 میباشد.


موضوع فعالیت شرکت :

فعالیت شرکت معیار صنعت پارس طبق ماده 3 اساسنامه به شرح ذیل می باشد.

الف- موضوع فعالیت اصلی:
* سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها. موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را دراختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

* سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب – موضوع فعالیت فرعی:
* سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزدبانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.

* گذاشتن سرمایه درسهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها. موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق های سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته و یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

* مشارکت در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
*ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری،تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار،مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.


نشانی دفتر :   تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان دهم، ساختمان شماره 5، طبقه دوم، واحد 7


نشانی امور سهام : تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان دهم، ساختمان شماره 5، طبقه دوم، واحد 7


تلفن امور سهام :   82175500 – 021


وب سایت :   www.imspars.com

    لینک کوتاه: