تاصیکو – سرمایه گذاری صدر تامین

تاصیکو – سرمایه گذاری صدر تامین

تاریخچه شرکت :

در راستای اداره بهینه و تخصصی واحدهای اقتصادی متعلق به مجموعه تأمین اجتماعی که فعالیتهای مشابه و مرتبط دارند، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کاشی و سرامیک تأمین با سرمایه یک میلیارد ریال به صورت سهامی خاص، تأسیس شد. در تاریخ 30 / 01 / 1378 تحت شماره 149634 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28 / 11 / 1383 صاحبان سهام نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) تغییر یافت. این شرکت در تاریخ 9 اردیبهشت 1398 و در فهرست بازار دوم بورس عرضه اولیه شد.


فعالیت شرکت :

بموجب ماده 3 اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
 سرمایه گذاری در صنایع ساختمانی و معدنی در داخل و خارج از کشور.
 خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی.
 ایجاد، تأسیس و بهره برداری شرکتهای جدید و کارخانجات به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
 آماده سازی سهام شرکت و همچنین شرکتهای سرمایه پذیر جهت ورود به سازمان بورس و اوراق بهادار.
 دریافت تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور.

 مشارکت در شرکتها و موسسات تولیدی، تجاری، بازرگانی، خدماتی و نهادهای مالی داخلی.
 انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه و خرید و فروش انواع اوراق بهادار و مشارکت.
 اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
 ایجاد و یا حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از کشور.
 سرمایه گذاری در بازارها و موسسات مالی، پولی و بانکی، سرمایه ای و بیمه ای و غیره
 مدیریت، نظارت و پشتیبانی، مشاوره و خدمات مدیریت فنی مهندسی، مالی، اقتصادی بازرگانی در صنایع فوق الذکر و مرتبط.
 همکاری و سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در صنایع فلزی و غیر فلزی، ساختمانی و معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری در داخل و خارج از کشور.


آدرس دفتر  : تهران ، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، کوچه خاکزاد، شماره 21


آدرس امور سهام :  تهران ، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، کوچه خاکزاد، شماره 21


تلفن تماس :   02126219180


وبسایت :  https://www.stic.ir

    لینک کوتاه: