تاثیر عوامل خرد و کلان بر انگیزه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

سرمایه گذاری سهامداران در بورس:

شناسایی عوامل کلان (عوامل اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و بین المللی) و عوامل خرد (اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت، ویژگی های فردی، عوامل روانی، شایعات بازار ، و اطلاعات معاملات در بازار سرمایه) ارتباط معناداری را با انگیزه سرمایه گذاری سهامداران در بورس اوراق بهادار نشان می دهد.

همین‌الان آموزش‌های سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دوره‌های آموزشی بورس به یک فرد کاملاًحرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بورس تبدیل شوید.

امروزه با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون بازارهای سرمایه،شناسایی ، بررسی و تحلیل مالیه رفتار سرمایه گذاران و فعالان بازار یکی از مباحث مهم رشته مدیریت مالی محسوب می شود. اگاهیم که انسانها در مقام مصرف کننده، کالاها و خدماتی را انتخاب می کنند که انها را بیشتر می شناسند و از کارایی و کیفیت ان اطلاع کافی دارند.

اوراق بهادار نیز به عنوان نوعی کالا، از این قاعده مستثنی نیست. در این راستا”مرتون”معتقد است سرمایه گذاران نیز نسبت به تملک اوراق بهاداری، تمایل نشان میدهند که در مورد آن اطلاع و آگاهی بیشتری داشته باشند. دقیقا در این نقطه پی بردن به عوامل موثر بر سرمایه گذاری سهامداران در بورس گامی مهم و ارزشمند قلمداد می شود.

تصمیم به سرمایه گذاری سهامداران در بورس:

تصمیم به سرمایه گذاری سهامداران در بورس اوراق بهادار صرفا بر مبنای تجزیه و تحلیل کمی و عقلانی انجام نمی شود. بلکه عوامل ناشی از انتظارات بازار تاثیر شگرفی بر نحوه واکنش و تصمیم گیری می گذارد.

سرمایه گذاری سهامداران در بورس

بازار مالی از یک طرف تحت تغییر و تحولات کلان سیاسی و اقتصادی و از طرف دیگر تحت تاثیر نوسانات مربوط به عوامل درونی بازار سرمایه است. بنابراین شناخت عوامل موثر در بورس موضوعی مهم می باشد.

“زگیل” معتقد است مالیه رفتاری به مطالعه و تحلیل چگونگی تفسیر و عمل بر مبنای اطلاعات، جهت انجام تصمیمات ساختار یافته سرمایه گذاری، توسط افراد می پردازد.

به نظر می رسد ارتباط مثبت و قابل توجهی بین عوامل ذکر شده و سرمایه گذاری سهامداران در بورس اوراق بهادار وجود دارد که به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست.از جمله:

• رابطه مثبتی بین اطلاعات معاملات در بازار سرمایه، و تصمیم گیری سرمایه گذاری سهامداران در بورس وجود دارد.
• عوامل سیاسی نیز یک عامل موثر در انگیزه سرمایه گذاری سهامداران می باشد. و سرمایه گذاران به شدت تحت تاثیر فضای سیاسی کشو، تحریم ها و اظهار نظر مقامات داخلی و خارجی هستند.
• همچنین وجود یک رابطه قوی بین اطلاعات مالی شرکت و تصمیم به سرمایه گذاری سهامداران نشان می دهد که سرمایه گذاران بیش از هر چیز به اطلاعات مالی منتشره از سوی شرکت توجه دارند. و ان را مبنای سرمایه گذاری خود قرار می دهند.

لینک کوتاه: