وساخت – سرمایه گذاری ساختمان ایران

وساخت – سرمایه گذاری ساختمان ایران

 

• معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در تاریخ 1375/04/04 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. هدف از تاسیس شرکت جذب سرمایه ها و تجهیز پس اندازها به طور مستقیم و انبوه سازی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.

شرکت در زمینه های سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر(اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

تولید، توسعه، تجارت و بازرگانی، پیمانکاری، مدیریت پیمان، مشاوره، نظارت، نگهداری، اجاره به شرط تملیک، تجهیز سرمایه، حق العمل کاری و بازرسی در بخش مسکن، ساختمان، مجتمع ­های مسکونی، اداری، تجاری، اقامتی، گردشگری، پارکینگ، عمران شهری، بافت فرسوده، راه سازی، سد، برق، سایر تاسیسات زیر بنایی، مصالح، وسایل و ادوات و ابزارهای مورد نیاز، مواد غذایی و سایر اموال منقول و غیر منقول این بخشها.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وساخت


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وساخت)

 

سود نقدی و سود خالص وساخت


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/10/29

زیان خالص به ازای هر سهم: 28 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  سرمایه گذاری


نشانی کارخانه :   تهران، خیابان میرزای شیرازی، بالاتر از خیابان مطهری، کوچه شهدا، شماره 21، طبقه پنجم


نشانی امور سهام :   تهران، خیابان میرزای شیرازی، بالاتر از خیابان مطهری، کوچه شهدا، شماره 21، طبقه همکف


تلفن امور سهام :   02188717875


وب سایت :   www.icic.ir


سال مالی :  06/31

 

    لینک کوتاه: