وبرق – س.کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

وبرق – س.کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

 

• معرفی شرکت

بخش اصلی فعالیت های شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین به شرح زیر است :

  • خرید و فروش هر گونه سهام و اوراق بهادار اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیر آن
  • عاملیت در انجام معاملات مربوط به هر گونه سهام و اوراق بهادار اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیر آن
  • سرمایه گذاری و مشارکت در تاسیس شرکت های تجاری تولیدی و صنعتی و خدماتی و موسسات غیر تجاری و مشارکت  با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی .
  • استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
  • اجرای عملیات پیمانکاری، ساختمانی و تاسیساتی در تمام زمینه ها .
  • مبادرت به کلیه عملیات مجاز اداری، مالی، خدماتی، مدیریتی، مستقیم یا غیر مستقیم که برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد .

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وبرق


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وبرق)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وبرق


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/10/24

سود خالص به ازای هر سهم: 540 ریال
سود نقدی تصویب شده: 300 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/11/14

سود خالص به ازای هر سهم: 445 ریال
سود نقدی تصویب شده: 250 ریال


 

موضوع فعالیت :  سرمایه گذاری ومشارکت در تاسیس شرکتهای تجاری تولیدی و صنعتی و خدماتی و موسسات غیر تجاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی .خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی


نشانی دفتر :   زنجان، مجتمع ادارات، جنب اداره کل ثبت احوال


نشانی امور سهام : زنجان، مجتمع ادارات، جنب اداره کل ثبت احوال


تلفن امور سهام :     8- 33469637 (024)


وب سایت :   www.seiico.ir


سال مالی :    06/36

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: