وملت – سرمایه گذاری ملت

وملت – سرمایه گذاری ملت

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وملت


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وملت)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وملت


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/01/31

زیان خالص به ازای هر سهم: 29 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/01/31

زیان خالص به ازای هر سهم: 19 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  سرمایه گذاری ،خرید،فروش ،ایجاد،توسعه وتکمیل انواع کارخانجات تولیدی -صنعتی وساختمانی انجام معاملات کلیه سهام واوراق بهادار


نشانی دفتر : تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از نیایش ، خیابان سایه ، پلاک 84


نشانی امور سهام : تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از نیایش ، خیابان سایه ، پلاک 84


تلفن امور سهام :   26217435 — 26218084 — 26217381  (021)


وب سایت :   www.iricmellat.com


سال مالی :    09/30

 

 

 

    لینک کوتاه: