ثتران – سرمایه‌گذاری مسکن تهران

ثتران – سرمایه‌گذاری مسکن تهران

 

• معرفی شرکت

فعـالیت شـرکت سرمایه گذاری مسکن تهـران از سال 1373 با مـاهیت “شعبه تهران ، کرج و قزوین”  در ” شرکت گـروه سرمــایه گذاری مسکن” و با شروع عملیات بـرج پامچال در محدوده جغرافیایی تهـران، کرج و قـزوین آغاز گردید.

هدف از تاسیس شرکت عبارتست از : موضوع اصلی : فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن

موضوعات فرعی : تهیه زمین اعم از خرید یا اجاره جهت اجرای پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری، مطالعه و طراحی و اجراء کلیه فعالیت های شهرسازی و ساختمانی، انجام کلیه فعالیتهای پیمانکاری و مقاطعه کاری، مشاوره و اجرای پروژه های ساختمانی به صورت مشارکتی ، مباشرتی و امانی، تهیه و تولید مصالح و لوازم ساختمانی و خرید ماشین آلات ساختمانی از داخل یا خارج و یا ایجاد کارخانه به  منظور تولید مصالح مورد نیاز مصرفی یا فروش، اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذری مستقیم و یا خرید سهام در داخل و خارج از کشور

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ثتران


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ثتران)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ثتران


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/10/28

سود خالص به ازای هر سهم: 70 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/10/29

زیان خالص به ازای هر سهم: 100 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از : -تهیه زمین اعم از خرید یا اجاره جهت اجرای پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی ، تجاری یا اداری. _مطالعه و طراحی و اجراء M16کلیه پروژه های شهر سازی و ساختمانی . _انجام کارهای مقاطعه کاری .


نشانی دفتر :   تهران، خیابان گاندی ، خیابان بیست و یکم ، پلاک 3 


نشانی امور سهام : تهران، خیابان گاندی ، خیابان بیست و یکم ، پلاک 3 


تلفن امور سهام :    02188875251 


وب سایت :   www.tehran.maskanco.ir


سال مالی :  06/31

    لینک کوتاه: