گوهران – سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

گوهران – سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

 

• معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) در تاریخ 1383/12/06 تأسیس شد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه به طور خلاصه بشرح زیر می باشد: 
  • موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار
  • موضوع فعالیت فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، سرمایه گذاری در سایر دارایی ها ازجمله دارایی های فیزیکی و پروژه های تولیدی و ساختمانی، ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی گوهران


• سود خالص و سود نقدی هر سهم

 

نمودار سود نقدی و سود خالص گوهران


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/11/19

سود خالص به ازای هر سهم: 620 ریال
سود نقدی تصویب شده: 400 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/11/15

سود خالص به ازای هر سهم: 287 ریال
سود نقدی تصویب شده: 250 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه)


 

موضوع فعالیت :  سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار


نشانی دفتر :   تهران ، خیابان گاندی ، خیابان شانزدهم ، پلاک 7


نشانی امور سهام : تهران ، خیابان گاندی ، خیابان شانزدهم ، پلاک 7


تلفن امور سهام :   88207580 (021)  


وب سایت :   www.goharanomid.ir


سال مالی :    09/30

 

 

 

    لینک کوتاه: