وارس – سرمایه‌گذاری ارس صبا

وارس – سرمایه‌گذاری ارس صبا

 

• معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا در سال 1377 تأسیس شد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3اساسنامه عبارت است از :

  • الف-تأسیس شرکت و یا ایجاد سرمایه گذاری در سایر شرکت ها خارج یا داخل بورس اوراق بهادار.
  • ب- خرید و فروش سهام در خارج و یا داخل سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین خرید و فروش اوراق قرضه.
  • ج- سرمایه گذاری ، ایجاد نمایندگی خرید و فروش، صادرات و واردات مواد اولیه، قطعات و محصولات تولیدی، سرمایه گذاری و هر گونه فعالیت مجاز دیگر جهت نیل به اهداف شرکت که هیئت مدیره تعیین نماید.

از آنجائیکه شرکت در سال 1377 با هدف ایجاد و راه اندازی کارخانه تولید ترانسفورماتور و قطعات جانبی آن تأسیس یافته بود، بعد از تغییر نام و نوع فعالیت شرکت به شرکت سرمایه گذاری کماکان فعالیت اصلی شرکت ، سرمایه گذاری و ایجاد کارخانجات تولید ترانسفورماتور می باشد .بدین منظور شرکت نسبت به تأسیس شرکت جدیدی به نام شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا در تهران و خرید 100% سهام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو در رشت و شرکت اروند ترانس پارس در تهران نمود.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وارس


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وارس)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وارس


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/12/21

سود خالص به ازای هر سهم: 4794 ریال
سود نقدی تصویب شده: 500 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/12/22

سود خالص به ازای هر سهم: 1238 ریال
سود نقدی تصویب شده: 1200 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰


 

موضوع فعالیت :  سرمایه گذاری در سهام، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار-تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع-انجام فعالیتهایی در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر


نشانی دفتر : تهران، یوسف آباد، خیابان یازدهم، نبش فراهانی پور، شماره 12، واحد 3 جنوبی


نشانی امور سهام : تهران، یوسف آباد، خیابان یازدهم، نبش فراهانی پور، شماره 12، واحد 3 جنوبی


تلفن امور سهام :    4-88102982 — 88705672 (021)


وب سایت :    www.arassaba.com


سال مالی :    09/30

 

 

    لینک کوتاه: